Recenzie tohto používateľa

POZOR

LakaveFlirty

Vaen, Stač si prečtať obchodn podmienky alebo text na spodu strnky, kde sa pe, e profily s fiktvne a fyzick stretnutia nie su mon take iadny podvod. lakaveflirty.com je socilna platforma pre muov a eny, ktor hľadaj zbavu, flirtovanie alebo vzruujcu komunikciu. Tto strnka sa od ostatnch flirtovacch strnok li tm, e je vytvoren pre zbavu a rozptlenie dospelch. Minimlny vek pri registrcii na strnke lakaveflirty.com je 18 rokov. Nvrhy a zhody budete dostvať na zklade nastaven svojho profilu. Zroveň mete vyuiť aj vyhľadvaciu funkciu a prehľadvať profily. Profily na webovch strnkach strnkach lakaveflirty.com s fiktvne, fyzick dohody s pouvateľmi nie s mon. Profily, ktor s označen ikonou srdca, s vytvoren pre zbavu. Tieto profily s fiktvne. Fyzick kontakt s tmito profilmi nie je mon. Pred pouitm naej sluby vm odporčame aby ste sa oboznmili s Obchodnmi podmienkami.