Recenzie o stránok o randení


  Fiktivne niki - LaskaVOkoli

  Pravdepodobne su to iba fiktivne niki ktor sa vm ozvu len aby ste odpisali a za jednu spravu vm zinkasuj vye 1.Veľakrt sa mi stalo,e mi dola sprva a v nej napsan:Prezerm si Tvoju fotku atď/a pri tom tam fotku nemm.Je to vetko iba o peniazoch a nie o zoznamovan.eny s ktormi som si psal tam boli nonstop.V ktor kolvek hodinu som odpsal a hneď bola aj odpoveď.To iadna nechod do prce a dokonca ani nesp?Velmi zaujmav.Podla mňa podvod.Rozmlam to nahlsiť na patričn rady aby sa takto podvody na poctivch lud nerobili.

  O ničom - Amor.sk

  0 bodov

  Lkav flyrty - LakaveFlirty

  Tto strnka je jeden veliknsky podvod.Ťahaj z vs iba peniaze.Presvebci vs iba to e do 4 či 6 mint mte odpoved v ktorej koľkej hodine. Nikto sa s vami nestretne,pete si tu len s platenm človekom.Mte ho poslal kam chcete ako chcete vdy Vm odpe. trata času na tejto strnke a hlavne ako keby ste peniaze vyhodila von oblokom.Hnus a len obyčajn podvod na ktorom niekto bohatne.Radej tie peniaze polite na charitu či tulok!!!! Nedoporučujeme nikdy!!!!!!!!

  POZOR - LakaveFlirty

  Vaen, Stač si prečtať obchodn podmienky alebo text na spodu strnky, kde sa pe, e profily s fiktvne a fyzick stretnutia nie su mon take iadny podvod. lakaveflirty.com je socilna platforma pre muov a eny, ktor hľadaj zbavu, flirtovanie alebo vzruujcu komunikciu. Tto strnka sa od ostatnch flirtovacch strnok li tm, e je vytvoren pre zbavu a rozptlenie dospelch. Minimlny vek pri registrcii na strnke lakaveflirty.com je 18 rokov. Nvrhy a zhody budete dostvať na zklade nastaven svojho profilu. Zroveň mete vyuiť aj vyhľadvaciu funkciu a prehľadvať profily. Profily na webovch strnkach strnkach lakaveflirty.com s fiktvne, fyzick dohody s pouvateľmi nie s mon. Profily, ktor s označen ikonou srdca, s vytvoren pre zbavu. Tieto profily s fiktvne. Fyzick kontakt s tmito profilmi nie je mon. Pred pouitm naej sluby vm odporčame aby ste sa oboznmili s Obchodnmi podmienkami.

  nespojnosť - LaskaVOkoli

  Zaevidoval som sa pred rokom, vetko fungovalo, pravidelne sa mi strnka ukzala na ploche, po komunikcii s dievčatami ktor mali zujem komunikovať so mnou. Po komunikcii som sa odhlsil. Takto to fungovalo viac ako rok. Pre dvomi tdňami sa mi u strnka neobjavila na ploche. Pri optovnom pokuse o prihlsenie, zks zadarmo, sa mi po zapsan mojich prihlasovacch dajov objavilo e u s daje zaevidovan. Prečo mi ich nedalo na plochu aby som si ich mohol otvoriť a pokračovať s dievčatami v konverzcii? Da sa Vm dať prosm moju zaevidovan strnku na plochu ? Ďakujem pekne.

  0=0 - LakaveFlirty

  Nekupujte si kredit!!! Nikto sa vm neozve, naiel som medzi enami e pochdzaj obce kde ja ijem, nikdy tam tak eny nebvali!

  Podvod - NajdiSvojeFlirty

  Otrasn strnka vetky profily s fejk a budete komunikovať s modertorkami, ktor z Vs lkaj kredity. Nič in o to tu ide. Fejk je slab slovo a pouvaj fotky dievčat, ktor o tom ani netuia.

  Podvod - LakaveFlirty

  Nedoporučujem fejk je slab slovo. A bez povolenia pouvaj fotky dievčat ktor o tom ani netuia.

  Upgrade - LakaveFlirty

  Chlapi alebo eny v jednoduchosti je dokonalosť. Ale tto strnka jednoduch teda nieje :D.

  Kokotina - LakaveFlirty

  Totlne chor

  recenzia - LakaveFlirty

  tto strnka je totlny podvod. Nikdy sa s Vami nikto nestretne, lebo je kad profil fake. Iba od vs ťahaj prachy na kredity a nič viac. Ale keďe ja som to tuil, tak som do tejto kreditu investoval iba 1,50 Eura, take ma to poznanie nestlo veľa. A maj ete sesterdk web strnku s nzvom "njdesvojeflirty.com"

  Oj3b - LakaveFlirty

  Klamstvo...Len ako osklbat cloveka

  Nevýhody
  Perfekte vypracovana stranka...alebo odrb na ludi

  Lkav flirty podvod - LakaveFlirty

  Nikdy viac mete napsať aj 100 sprv nikto sa s Vami nestretne len mi ste peniaze na kredity a nič hanba človek sa nem kde poriadne zoznmiť a takch zoznmi ek je veľa s podobne

  Dobre - LakaveFlirty

  Xnnsbnsjsnsns

  Nevýhody
  Xjjdjssj

  Hnusn strnka - LakaveFlirty

  Nikdy viac tto zoznamka, sam fiktvne profily. Ťahaj z vs peniaze a nič viac.

  Beeline23 - Speed-Dating.sk

  my name is Beeline loving and caring lady searching my soulmate

  Výhody
  my name is Beeline loving and caring lady searching my soulmate

  Nevýhody
  bad thing

  lakaveflirty - LakaveFlirty

  Je to veľky podvod, na strnke piete a odpisuje automat, alebo platen človek, umelo vytvoren profily, je to strane, určite by ich mali zruiť a tresne stihať za podvod.

  podvod - LakaveFlirty

  iba ťah peniaze od zaregistrovanch uvateľov

  Výhody
  nič

  Nevýhody
  registrovan uvatelia platia za to, e mu chatovať s platenm modertorom

  Podvod - ErotickeKontakty

  Cel strnka je jeden veľk podvod. Napu e platba VIP členstva 10 euro z karty vm zoberie 120 euro lebo 10 bolo na mesiac. Fotky falon pridan adminom. Ochota podpory absoltne iadna. A peniaze vm to bude strhvať AUTOMATICKY Z KARTY !!! A keď chcete zruiť VIP členstvo muste podotkam v poslať 21. storoč poslať list, podpsan do vajčiarska !!! Inak vm dookola stle bud strhvať peniaze ! V IADNOM PRPADE SI U NICH NEROBIŤ ČET !!! JE TO CEL PODVOD !!!

  Výhody
  nič.

  Nevýhody
  Podvodnci.

  nespokojnosť - Twoo

  twoo - umelo vytvoren profily

  Nevýhody
  Na tejto strnke je včina profilov umelo vytvorench. V prpade, e si tu otvorte čet, nemte istotu, kde skončia Vae dvern informcie a fotografie. Kad umel profil od Vs "dverčivch" denne vytiahne fotografie, informcie... Vie ako s Vami komunikovať, aby ste boli jedinečn/. Je predpoklad, e z tchto informci a fotografi sa zrodia nov profily v inom tte....

  Vymyslena strnka - Partneri.sk

  Na tejto strnke si pete. Ale. Odpisuje bud automat alebo maj niekoho kto odpisu se aj ostatnm. Stač napsať ze ci si mte zavolať alebo napsať ce Facebook alebo mesenger a u vm neodpe nikto.

  POdvod - ErotickeKontakty

  čisty podvod,cela stranka

  Drah členstvo - Spoznajmesa.sk

  Vizulny vzhľad strnky hodnotm pozitvne. Negatvne hodnotm drah členstvo. Veľmi negatvne hodnotm psanie sprv. Po zaregistrovan by malo byť vopred nejak upozornenie na počet napsanch sprv. Nie ako mne sa stalo e som odpsal nejakm enm zo slunosti lebo to sa patr a potom som chcel napsať jednej babe a nedalo sa jej napsať lebo mi vyhodilo upozornenie e mm napsanch 5 sprv a ned sa ďalej psať pokm si nezaplat členstvo. Take som profil musel vymazať lebo sa s ňou nedalo nijako skontaktovať. Ďalej by som prevdzkovateľovi portlu odporučil platbu radej cez mobil, overenie čsla ako cez bazo stiahne kredit a hotovo. iadne automatick obnovovanie. Nie cez kartu lebo ben karty tto funkciu nemaj treba na to zvlť kartu. Ďalej je tam veľa uvateľov ktor tam s neprihlsen dlhie ako mesiac alebo rok, takm by som okamite zmazal čet lebo potom je to stran neprehľadn. Pokm neodstrni prevdzkovateľ tieto problmy neodporčam.

  Výhody
  Zoznamka celkom fajn Prjemn vizulny vzhľad Veľmi dobre hodnotm ten algoritmus vyhľadvania partnerov podľa zhody.

  Nevýhody
  Drah členstvo Limitovan počet sprv Platba radej cez mobil Niektor uvatelia s tam strane dlho neprihlsen - zmazať profil.

  . - ErotickeKontakty

  Dobr večer. Ako ste rieili zruenie VIP členstva....Pretoe na ukončenie tam je nejak nezmyseln iadosť so sdlom firmy vo vajčiarsku . Ďakujem za kad odpoveď :D

  Spojnamesa.sk-recenzia - Spoznajmesa.sk

  Mne sa tto zoznamka pči, ale je to samozrejme mj nzor a niekto m zase in. Bb je tam dosť a to e nedostanem odpoveď od kadej ktor oslovm mi prde ok, podozriv by bolo keby zareagovala kad. Zmenil som si spsob platby a sťahovanie platieb nerieim. Keď ma to prestane baviť tak si členstvo nekpim.

  Výhody
  vizulnosť strnky

  Nevýhody
  je koda e v profile je mon mať iba jednu fotku, ale aspoň sa daj posielať v sprve